(under construction)

Standaard printen:

xxx

Klanten:

In tegenstelling tot reguliere PCB assemblage bedrijven doen we bij White Bream uitsluitend kleine oplages van eigen designs. Dit is een niche waarin het niet echt lonend is om de productie uit te besteden. Aan de ene kant komt er dan allerlei eenmalige kosten om de hoek kijken, die behoorlijk op de uiteindelijke kostprijs kunnen drukken. En aan de andere kant bent u als opdrachtgever meestal nog steeds behoorlijk aangewezen op White Bream om zaken af te stemmen met de assemblage en om allerlei productie zaken op te tuigen.

DipTrace

UltiBoard