Projectduur: Circa één maand
Projectvorm: Fixed price + productie
Periode: 2013
Aktiviteiten: Schemadesign, PCB layout, prototyping, firmware, productie
Technologieën: RS485, Cortex M3 STM32F105, Wiznet, Pelco-D

Omschrijving:

Onwikkeling van een multiplexer unit waamee meerdere pan-tilt-zoom camerasystemen aangestuurd kunnen worden. Deze camera's staan afgesteld op moeilijk bereikbare plaatsen, en daardoor is het niet wenselijk om met de bestaande bus adressering te werken, aangezien die op de camera unit ingesteld moet worden.

Oplossing:

Met deze multiplexer is het mogelijk tot 12 van die camera's aan te sluiten, waarna de multiplexer de commando's doorgeeft aan èèn van die 12 poorten afhankelijk van de geadresserde camera. De commando's die vervolgens aan de camera doorgegeven worden krijgen dan weer het standaard adres mee ipv het originele adres.

Evenals bij de Pan&Tilt controller is voor de RS485 transceivers gekozen voor een rugged type dat +/-70V kan verdragen op de signaallijnen. Bij een gewone transceiver gaat namelijk vanaf circa 14V het licht uit, hetgeen reparatie betekent.

Uitvoering:

Het project is overwegend uitgevoerd op basis van fixed price. Aangezien de klant het product slechts in kleine aantallen nodig heeft verzorgt White Bream ook de productie en eventuele reparaties van de printplaten.

Pan&tilt multiplexer

Agentschap NL
Gerealiseerd onder de innovatieprogramma's
WBSO en RDA