Fixed price / lump sum:

Veel opdrachtgevers hebben weinig tot geen idee wat er zoal bij komt kijken om hun idee uit te werken tot een (deel)product. Dat maakt een projectaanpak op basis van nacalculatie tot een tamelijk onzeker avontuur. Daarnaast is het altijd weer een leuke uitdaging om een idee uit te werken tot een offerte met een vast bedrag onder de streep. Om vervolgens te proberen een en ander binnen de gebudgetteerde tijden te realiseren. Mocht dat onverhoopts verkeerd ingeschat zijn, dan heeft u als opdrachtgever daar verder geen schade van.

Meerwerk:

Wanneer de specificaties aangepast worden kan het gebeuren dat de begroting niet meer dekkend is. In dat geval kan het project uitgebreid worden met meerwerk. Afhankelijk van de aanpassingen kan dat ook weer tegen fixed price, of op nacalculatie indien er te veel onzekerheden inzitten.

Support:

Na afloop en acceptatie van het project kan er toch nog ondersteuning nodig zijn. Bijvoorbeeld doordat er tijdens het gebruik bugs of bepaalde onhandigheden naar boven zijn gekomen. Of wat ook regelmatig voorkomt, problemen bij productie doordat kritische componenten opeens niet meer leverbaar blijken, of een buitensporig lange levertijd hebben. Dit soort zaken kunnen we als regulier meerwerk aanpakken, maar we kunnen ook een support contract opstellen, waarmee u tegen een jaarlijkse vaste kost gedekt bent voor al dat soort issues. Bij zo´n contract blijven de originele specificaties van kracht. Aanpassingen die daar buiten die specificaties vallen leiden in principe dus tot een nieuw deelproject.

Nacalculatie cq "Uurtje factuurtje":

Wanneer specificaties (nog) teveel onderhevig zijn aan wijzigingen, of wanneer u als opdrachtgever gewoon meer controle over de uitvoering wilt houden, dan is een uitvoering op basis van nacalculatie een mogelijkheid. Uiteraard vereist dit een behoorlijke mate van vertrouwen in White Bream, en een goed en realistisch inzicht in de tijd die met de project activiteiten gemoeid zijn.

Detachering:

Een variant op nacalculatie is het detacheringsmodel. Hoewel dit in het verleden bij verschillende langlopende projecten toegepast is, staat dit tegenwoordig op een laag pitje. Vaak lopen er meerdere projecten simultaan, en fulltime detachering maakt het balanceren tussen verschillende projecten meestal wat moeizaam. Bovendien is mijn prioriteit om elektronica en dergelijke te ontwikkelen, niet om simpelweg zoveel mogelijk uren te verkopen.