Projectduur: Circa half jaar
Projectvorm: Fixed price
Periode: Voorjaar t/m einde 2014, voorjaar 2016
Aktiviteiten: Idee, R&D mogelijkheden, ontwerp elektronica en firmware, prototyping hardware, ontwerp encryptie systeem, ontwerp secure download systeem en protocol editing module voor Magento (omgezet naar standalone), product safety, keuring medical device class IIa, begeleiding productie, after-care.
TechnologieŽn: STM32 Cortex M3, RGB LED, Li-Ion battery & charging, IEC 60335 diagnostics & safety, DipTrace, Multilayer PCB with blind via's, C, Magento (cancelled), PHP, Javascript, WebSockets, USB HID, USB PTP/MTP (cancelled), USB Mass Storage (USB-MSC), AES encryption, EcFAT, bootloader, Windows programming (service, USB HID), Chrome HID API.

Omschrijving:

Tweaklite is een licht-therapie apparaat voor persoonlijk gebruik. Het maakt gebruik van specifieke behandel-protocollen, welke ofwel standaard worden aangeboden, of door een therapeut 'op maat' kan worden gemaakt voor een bepaalde behandeling of desgewenst zelfs voor een bepaalde klant. Het apparaat is voorzien van een interne accu en een 3 watt RGB LED lichtbron. Middels een micro-USB aansluiting wordt de accu opgeladen, en kunnen de aangekochte behandel-protocollen naar de interne USB flashdrive gekopieerd worden.

Onderzoek:

Om de ontwikkelkosten nog enigsinds te kunnen drukken wil de klant gebruik maken van een bestaand ontwerp van een LED zaklamp. Na vier modellen met allerhande tekortkomingen of pijnpunten is er uiteindelijk een model gevonden dat zowel aan de esthetische verwachtingen van de klant voldoet, als voldoende ruimte bied voor de elektronica en een USB aansluiting.

Realisatie:

Het eerste deel van het project bestaat uit het ontwikkelen van de hardware om de RGB power-LED aan te kunnen sturen, te voorzien in een USB aansluiting en om het laden van de accu af te handelen. Bij het aansturen van de LED's komt nog een software geregelde boost-converter om de hoek kijken, een closed-loop stroomregeling van de LED aansturing, en een monitoring van de LED temperatuur aan de hand van stroom en forward voltage. Vervolgens is er in de firmware voorzien in een flashdrive emulatie voor het downloaden van de behandel-protocollen. Om die protocollen te kunnen verwerken is er de nodige encryptie toegevoegd, alsmede een beheersysteem om verbruikte behandelingen te registreren.

Het tweede deel bestaat uit de PC-kant van het systeem zodat dit goed aansluit op het apparaat. Daarvoor zijn onder andere achtergrond-programma's ontwikkeld om directe communicatie tussen de website en het apparaat mogelijk te maken. Dit bied online inzicht in de status van de behandelingen op het apparaat, en de mogelijkheid om nieuwe behandelingen rechtstreeks in het apparaat te laden. Bovendien geeft dit ontwikkelaars van behandelingen de mogelijkheid om vanuit de online editor de geprojecteerde kleuren te beoordelen, en onderhanden 'tweaks' live af te spelen.

Encryptie:

Door middel van encryptie wordt het intellectueel eigendom van de klant - dwz de precieze beschrijvingen van de behandel-protocollen - beschermd tegen misbruik. Daarnaast is deze encryptie aangewend om de aangekochte behandelingen aan een specifiek serienummer te kunnen koppelen, zodat deze niet door klanten onderling uitgewisseld, of na gebruik opnieuw geïnstalleerd kunnen worden.

Web interface:

Om informatie uit het apparaat inzichtelijk te maken voor de gebruiker hebben we in een later stadium een app ontwikkeld voor Google Chrome. Met behulp van hun chrome.hid API kunnen we zowel onder Windows als Mac OS-X gegevens van en naar het apparaat sturen, zonder dat daar nog drivers voor nodig zijn. Deze app verzorgt ook de communicatie met de online Tweak editor, en vervangt dus de eerder ontwikkelde PC applicatie.

Agentschap NL
Gerealiseerd onder het
innovatieprogramma WBSO

ARM Cortex M3

EcFAT
from EmbCode.com
, a small footprint, low-cost embedded filesystem with wear levelling, journalling and excellent support.

Disclaimer:

From our point of view, this device is just a programmable full-color flashlight. We do not acknowledge medical- related claims or assumptions related to the use of this technology.