(obsolete)

Technieken:

Op zich biedt White Bream geen webdevelopment aan voor klanten. Maar we kunnen er wel een beetje mee overweg. Deze website, en de varianten whitebream.com en www.carpc.nl zijn in de loop van de jaren volledig in-house uit de grond getrokken met een mix van Perl, HTML, CSS en Javascript. Waar van toepassing wordt er natuurlijk wel de nodige webdevelopment uitgevoerd in het kader van een groter geheel. Hieronder staat enkele referenties naar zulke activiteiten.


Content editor voor 'TweakLite':

De TweakLite is een licht therapie apparaat dat sequences van kleuren kan afspelen. Deze sequences worden aangemaakt met behulp van een webbased editor. De encryptie van die sequences wordt verzorgd via een server-side PHP module.

Digitap remote access demo:

Bij het DigiTap project is er onder andere een remote access demo gemaakt met behulp van een Raspberry Pi. Die Pi heeft hotspot functionaliteit en een Apache webserver. Deze webserver host een configuratie- en statuspagina. De status van de device wordt via AJAX geupdate op de tablet of smartphone. Aan de 'achterkant' communiceert die webpagina via een aantal Python scripts met de fysieke seriële poort.

Webserver in het OGS systeem:

De master controller van het Offgrid systeem heeft onder andere een webserver aan boord. Behalve bestanden van de SD kaart bevat deze webserver ook diverse hard-coded webpagina's, en een dynamische JSON response. Voor deze webserver is diverse voorbeeld content gemaakt met AJAX updates, en on-the-fly herconfiguratie naar gelang de diverse modules die op de OGS-bus aangesloten zijn/worden.

HTML parser in OGS display:

Voor het Offgrid systeem hebben we een display module ontwikkeld. Dit display bevat een minimalistische HTML parser en kan daardoor geprogrammeerd/geconfigureerd worden met een gewone HTML file. Met behulp van de nodige Javascript en CSS kunnen deze configuratie bestanden ook in een gewone browser 'geemuleerd' worden.