Projectvorm: Fixed price
Periode: 2014 - 2015, 2019-2021
Aktiviteiten: Idee, proof of concept, ontwerp elektronica en firmware, Webfleet interface, ontwikkeling Android app, productie
Technologieën STM32 Cortex M0 & M3, Hoekmeting, Ultiboard, C, SPI, I²C, Bluetooth, BLE, LIN, Android, calibratie, StEmwin, TFT, TomTom, WebFleet
Parts: STM32F100, HC-05, WT12, BT121-A, MMA8451Q, BMA490L, MCP2003, TJA1028, STM32F030

Omschrijving:

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het "confectioneren" van bedrijfsauto's is op het idee gekomen om eens te onderzoeken of het mogelijk is om de belading van bestelbusjes en soortgelijk klein vrachtvervoer automatisch te kunnen bepalen. Het vraagstuk van de mate van (over)belading wordt steeds belangrijker bij verzekeringskwesties, en de enige manier om dat overtuigend aan te kunnen tonen is middels gegevens die zijn vastgelegd voordat de vraag relevant werd...

Oplossing:

Hoekmeting

Na enig overleg en brainstormen heeft White Bream het idee voorgelegd om met versnellingssensors op de wielophanging en/of bladveren van het voertuig de mate van doorzakken van de vering te meten. Met een sensors die vandaag de dag op de markt zijn, lijkt er afdoende oplossend vermogen gerealiseerd te kunnen worden om tot op de kilo verschil te kunnen zien. In de praktijk is die nauwkeurigheid overigens niet eens haalbaar door het stick-effect van de vering, waardoor makkelijk tientallen kilo's afwijking kan ontstaan.

Proof-of-Concept en budget:

Aangezien de klant geen affiniteit heeft met elektronica productontwikkeling, en graag het risico zoveel mogelijk wil beperken, zijn er een aantal stukken uit de offerte geknipt, en in het voortraject opgenomen. Zo zijn we begonnen met een proof of concept opstelling. Daarmee is op overtuigende wijze aangetoond dat het zeer goed mogelijk is om op de bedachte manier een beladings-gewicht te bepalen. Daarna is er een conceptdesign gemaakt van de elektronica om daarmee voorlopige offertes op te kunnen vragen bij EMS bedrijven. Met die offertes hebben we een realistisch beeld kunnen vormen van de te verwachten kostprijs van het uiteindelijke product.

Realisatie:

Voor het product zijn een drietal verschillende stukken hardware ontwikkeld. Het belangrijkste stuk is de sensormodule die op elk van de wielophangingen wordt gemonteerd. De signalen van deze sensors komen samen in de CPU module, waar de data verwerkt wordt, en doorgestuurd via Bluetooth naar de Webfleet LINK blackbox en naar de display module. De displaymodule is optioneel en is in de laadruimte gemonteerd om een real-time weergave van het laadgewicht te geven tijdens het beladen van het voertuig.

Weighting system CPU module

Android:

Om het systeem op eenvoudige wijze te kunnen configureren hebben we een simpele Android App ontwikkeld met behulp van HTML5, JavaScript en de Phonegap Build service van Adobe. Met deze app kunnen bijvoorbeeld de calibratie stappen geinitieerd worden, en de waardes van de veschillende gewichten ingesteld worden. Zoals referentie gewicht, ledig gewicht voertuig en maximale belading.

Andere mobiele platforms zijn buiten het project gehouden. Overwegend vanwege beperkt marktaandeel, en iPhone vanwege de hun (on)mogelijkheden qua Bluetooth...

Bluetooth®:

Middels seriele poort emulatie over Bluetooth worden de weeggevens doorgestuurd naar een Webfleet LINK 510 blackbox module, of via BLE beschikbaar gemaakt voor Teltonika trackers. Die devices zorgen ervoor dat de data doorgestuurd wordt naar de een backoffice systeem.

Agentschap NL
Gerealiseerd onder het
innovatieprogramma WBSO

ARM Cortex M3